FORUM LINKI STRONA GŁÓWNA GALERIA FOTEK SZUKAJ ARTYKUŁY
 
Nawigacja
Portal
  STRONA GŁÓWNA
  ARTYKUŁY
  FAQ
  FORUM
  LINKI
  KONTAKT
  SZUKAJ
  GALERIA FOTEK

Reklama

eXtreme-fusion

BIELANY
We wsi Bielany gmina Błędów może powstać biogazownia. W chwili obecnej inwestor firma Zeneris & Wasilewscy złożyła wniosek  do Wójta Gminy w Błędowie przed  wydaniem  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o uzyskanie pozytywnych opinii. Urząd Gminy w Błędowie  wystąpił  do właściwych  jednostek   opiniujących budowę przyszłej  biogazowni w Bielanach.
Rada Gminy w Błędowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obrębu PGO Bielany ( dawne tereny Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Bielanach)    

W tej sprawie z Wojciechem Wojtczakiem członkiem Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu grójeckiego  rozmawia Michał Pruś ( Senat Rzeczpospolitej Polskiej)

Michał Pruś: Na wstępie chciałbym się dowiedzieć Czy Pan jest zwolennikiem budowy biogazowni na Bielanach, czy  przeciwnikiem jej powstania?


Wojciech Wojtczak: Jestem przeciwny budowie takiej biogazowni jaką zamierza zrealizować przyszły inwestor. Żeby nie być gołosłownym protest taki zamieściłem w swoim programie wyborczym kandydując na stanowisko Wójta Gminy w Błędowie.


MP: Jakie  czynniki, ewentualnie zagrożenia decydują o tym, że jest Pan przeciwnikiem budowy biogazowni?


WW:  Po pierwsze najważniejsze dla mnie jest ochrona zdrowia, a może nawet i życia mieszkańców naszej gminy i powiatu grójeckiego . Uważam również , że jest  to  najważniejszy  argument   dla miejscowej ludności znajdującej się w tej strefie zagrożenia. Czynniki jakie wywierać mogą zły wpływ na nasze zdrowie to przede wszystkim odpady przeznaczone do produkcji biogazu, a są nimi takie surowce jak: odchody zwierzęce, szlamy z mycia surowców, odpady z produkcji pasz, osady z oczyszczalni ścieków, odpadowa serwatka, tłuszcze spożywcze i inne  odpady. Owe surowce mają być dowożone w ilości około 20 TIR-ów dzienne i składowane w  lagunach o bardzo dużych wymiarach kubaturowych. W czasie uzupełniania lagun  odpady będą wydawały nieprzyjemny zapach w formie odoru , a z osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków będą wydobywać się metale ciężkie, związki rakotwórcze i dioksyny. Odór taki może stworzyć   duże zagrożenie dla  dróg oddechowych ludzi i zwierząt.
Po drugie budowa biogazowni doprowadzić może do zakłócenia biologicznego życia  fauny i flory również do skażenia okolicznych pól, upraw sadowniczych, wód gruntowych i powierzchniowych.  Sąsiedztwo planowanej biogazowni blisko rzeki Mogielanki spowodować może  zatrucie wody na całym jej dopływie aż do rzeki Pilicy . W czasie wytwarzania energii z biogazowni powstawał będzie produkt uboczny – proferment, który  według rozmiaru mocy planowanej  inwestycji jako nawóz organiczny ma być rozprowadzony na powierzchni około 4000ha ziemi. Jest to olbrzymi areał sięgający rozmiarów powierzchni  gminy.
Po trzecie dowóz różnego pochodzenia śmierdzących odpadów przez TIR- y w ilości 400 ton dziennie zwiększy nasilenie ruchu drogowego. Spowoduje to dewastację dróg  i narazi nas na większe ryzyko wypadków drogowych.
Po czwarte  również należy zwrócić uwagę na zagrożenia techniczne w czasie eksploatacji urządzeń służących do produkcji biogazu. Otóż podczas produkcji metanu mogą występować wycieki gazu co może spowodować jego  wybuch. Mogą następować uszkodzenia komór fermentacyjnych,  zbiorników do magazynowania odpadów ( lagun)   przy przeładunku i rozładunku śmierdzących odpadów.
Po piąte pyły ze szkodliwymi związkami z biogazowni przenoszone przez  wiatry  będą osiadać na uprawach rolnych i sadowniczych. Przy obecnie nowoczesnej uprawie sadów, a mam na myśli integrowaną produkcję owoców i pobranych próbek jabłek oddanych do analizy będą pojawiać się w ich zawartości niebezpieczne związki mające wpływ na eksport  zwłaszcza do Federacji Rosyjskiej

 Komentarze
Brak komentarzy.
 Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
 
Powered by PHP-Fusion © 2003-2012 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.

darmowe strony
1960007 Unikalnych wizyt
Designed by Corrosion