FORUM LINKI STRONA GŁÓWNA GALERIA FOTEK SZUKAJ ARTYKUŁY
 
Nawigacja
Portal
  STRONA GŁÓWNA
  ARTYKUŁY
  FAQ
  FORUM
  LINKI
  KONTAKT
  SZUKAJ
  GALERIA FOTEK

Reklama

eXtreme-fusion

ZA DUŻO POFERMENTU
Stanisław Rogut Prezes Multichem Eko Sp. z o.o. Rządowy Program „Biogazownia w każdej gminie do 2020 roku”sposobem na dodatkowe bezinwestycyjne ograniczenie przez Polskę emisji gazów cieplarnianych o 35 mln t CO2 rocznie.Inteligentne nawozy OrCal® wytwarzane z UPPZ i pofermentu zapewnią bezinwestycyjne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w skali większej niż technologia CCS.Stosowanie nawozów inteligentnych OrCal® wytwarzanych technologią FuelCal na bazie UPPZ i pofermentu z biogazowni jest skutecznym oraz wielokrotnie tańszym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych niż technologie CCS. Biogazownie traktowane są dotychczas jako kierunek zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienia energii z paliw kopalnych energią ze spalania biogazu. Dzięki stworzeniu przez Multichem Eko Sp. z o.o. technologii FuelCal powstające w niej nawozy inteligentne OrCal®, po zastosowaniu w szerszej skali, mogą dodatkowo spowodować ograniczenie emisji gazów cieplarnianych skuteczniej i efektywniej niż technologie CCS przy wielokrotnie niższych kosztach. Efekt ograniczenia emisji jest nieoczekiwanym efektem ubocznym stosowania nawozów inteligentnych OrCal® powstających w procesie technologicznym FuelCal. Rozwiązanie leży w technologii przetwarzania UPPZ i pofermentu technologią FuelCal na inteligentne nawozy organiczno – mineralne OrCal®.W istniejących technologiach biogazowania pozostałości z procesu, czyli tzw. poferment, traktowane są jako uciążliwe i kosztowne w utylizacji odpady, które trzeba przekazać okolicznym rolnikom, ponosząc przy tej okazji znaczne koszty. Jeszcze teraz koncepcja ta możliwa jest do zrealizowania w przypadku, gdy na rynku biogazowi, tak jak w Niemczech czy Danii, dominują biogazownie rolnicze o niewielkiej mocy rzędu 0,3 do 0,6 MW, i w przypadku, gdy ich głównym zadaniem jest zagospodarowanie odpadów organicznych z ferm rolniczych. Obecne tendencje rozwoju biogazownictwa zwłaszcza w Polsce zakładające budowę biogazowni dużych, o mocy nominalnej rzędu 2,0 do 2,5 MW, i ukierunkowane są na generowanie energii odnawialnej, co powoduje wytwarzanie dużych ilości surowego pofermentu, a faktyczne możliwości jego zagospodarowania w okolicach biogazowni stają się coraz bardziej nierealne.Rządowy „Program rozwoju biogazownictwa w Polsce „Biogazownia w każdej Gminie”, zakładający wybudowanie w Polsce do 2020 roku 2000 biogazowni, sam w sobie bardzo ambitny w założeniach i bardzo nośny propagandowo, prędzej niż później zostanie zablokowany problemem gospodarki pofermentem, a w szczególności możliwościami stosowania na gruntach ornych, których może okazać się obszarowo za mało. Typowa biogazownia o mocy 2,5 MW wytwarza rocznie około 120 000 ton surowego ciekłego pofermentu. Poferment zawiera średnio do 6 kg azotu nawozowego w 1 tonie oraz znaczące ilości fosforu i potasu. Obowiązująca Dyrektywa Azotanowa pozwala na zaaplikowanie do gleby nie więcej niż 170 kg azotu nawozowego na hektar upraw rolnych rocznie, co odpowiada 25 t pofermentu na 1 hektar. Oznacza to, że taka biogazownia musi posiadać do dyspozycji (w celu aplikacji pofermentu zgodnie prawem) co najmniej 4800 hektarów gruntów rolnych. Jeśli założymy optymistycznie, że docelowo w Polsce powstanie 2000 takich biogazowi, to biogazownie muszą mieć do dyspozycji i w bezpośrednim sąsiedztwie (w sensownym ekonomicznie promieniu 10 km ) co najmniej 9 600 000 hektarów gruntów ornych. Dla zdecydowanej większości biogazowni będzie to warunek nierealny do spełnienia zarówno ze względów rolnych (uprawy ozime) jak i logistycznych. Przykład firmy „POLDANOR”, która uruchomiła ostatnio kolejną biogazownię jest tylko wyjątkiem potwierdzającym regułę. W przypadku tego inwestora (POLDANOR) każda zbudowana biogazownia otoczona jest dostatecznym areałem jego własnych upraw rolnych które pozwalają na zagospodarowanie całości powstającego pofermentu w nieprzetworzonej formie. Niestety, w przypadku większości pozostałych biogazowni taki sposób gospodarki będzie nierealny i w miarę wzrostu ilości biogazowni będą generowane coraz bardziej ostre konflikty związane z walką o dostępność gruntów rolnych dla potrzeb rozlewania pofermentu. Niewystarczający areał gruntów rolnych to nie jedyna bariera rozwoju biogazowni. Drugą nie mniej ważną jest zagrożenie zniszczenia gleb powodowane wprowadzaniem do gleby wraz z surowym pofermentem olbrzymich ilości bakterii fermentacji metanowej konkurencyjnych względem istniejących w glebie bakterii glebowych z grupy sinic odpowiedzialnych za przetwarzanie składników nawozowych do form chelatowych i wytwarzanie niezbędnych dla gleby struktur humusowych. Trzecią barierą to zagrożenia zdefiniowane przez Dyrektywę Fosforanową, co oznacza przenawożenie fosforem, a czwartą barierą zagrożenie wprowadzania do gleby zarodników grzybów i nasion chwastów i olbrzymich ilości patogenów zwłaszcza w przypadku przetwarzania w biogazowniach UPPZ (Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego). Rozwiązanie wszystkich powyższych problemów oferuje technologia FuelCal i jej końcowy produkt nawóz organiczno – mineralny OrCal®.Technologia zakłada bezzwłoczne przetwarzanie maksymalnie zagęszczonych surowych pofermentów ( do poziomu powyżej 25% suchej masy) na w pełni wysterylizowane, zabezpieczone przed rozkładem biologicznym nawozy organiczno – mineralne OrCal®. Mają one postać wysterylizowanych, trwałych i nadających się do długoterminowego składowania powietrzno – suchych granulatów możliwych do aplikowania przy pomocy typowych rozsiewaczy nawozowych . Najważniejszym i jednocześnie nieoczekiwanym efektem technologii FuelCal jest olbrzymi wpływ powstających w nich nawozów OrCal® na ograniczenie emisji glebowej gazów cieplarnianych. Wg powszechnie znanych danych statystycznych, każdy hektar upraw rolnych przy stosowaniu intensywnego nawożenia nawozami sztucznymi (zwłaszcza azotowymi i fosforowymi) w europejskich warunkach klimatycznych odpowiada za emisję gazów cieplarnianych (tzw. emisja glebowa NOx z niewykorzystanych przez rośliny związków azotu oraz emisja związana z procesem wytwarzania nawozów sztucznych) rzędu 12 do 16 ton na każdy 1 hektar w przeliczeniu na CO2.Stosując inteligentne nawozy OrCal® wytwarzane przy okazji przetwarzania UPPZ i pofermentu z biogazowni ograniczamy tę emisję o co najmniej 40 %, czyli średnio o 5 t emisji CO2 na każdy 1 hektar użytków rolnych nawożonych tymi nawozami. Przyczyną tego jest to, że nawożąc glebę azotem pochodzącym ze źródeł naturalnych (a takim jest azot z glebowego rozkładu białek zawartych w nawozach inteligentnych OrCal ®) zwiększamy stopień wykorzystania azotu przez rośliny do ponad 70% w porównaniu z 30% wykorzystaniem azotu w przypadku nawozów azotowych sztucznych. Dalsze znaczne ograniczenie emisji rzędu 2 ton CO2 na 1 hektar powodowane jest wykorzystaniem naturalnych składników nawozowych (azot, fosfor i potas) z jednoczesnym wprowadzaniem do gleby reaktywnego wapna nawozowego w postaci hydratu wapnia zamiast stosowania nawozów sztucznych produkowanych przemysłowo. Łączne udokumentowane ograniczenie emisji glebowej gazów cieplarnianych jest nie mniejsze niż 7 t CO2 na 1 hektar upraw. Nawożenie ok. 50% gruntów ornych w Polsce nawozami OrCal ® ( 5 mln hektarów ) to w efekcie ograniczenie w sposób bezinwestycyjny (przy okazji nawożenia) 35 mln ton emisji CO2 (5 mln ha * 7 t CO2/ha) DZIĘKI NAWOZOM OrCal ® POLSKA MOŻE WYWIĄZAĆ SIĘ Z OBOWIĄZKU OGRANICZENIA PRAWIE CAŁEJ KWOTY EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZAPOMINAJĄC O BARDZO KOSZTOWNYCH TECHNOLOGIACH TAKICH JAK CCS. Inne zalety nawożenia nawozami OrCal ®: Brak konieczności wapnowania: Powstający w procesie biogazowania poferment w przypadku bezpośredniej aplikacji do gleby powodują jej intensywne zakwaszenie. Aby tego uniknąć konieczne jest po aplikacji pofermentu bezzwłocznie wapnowanie gleby wapnem tlenkowym. W przypadku stosowania nawozu OrCal® wapnowanie gleby jest niepotrzebne ponieważ produkowany nawóz zawiera w sobie ponad 35 % reaktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 będącego silnym środkiem odkwaszającym glebę. Zapobieganie stepowieniu gleb: Z surowym pofermentem aplikowanym do gleby w okresie wiosny i jesieni wprowadzane są znaczne ilości bakterii fermentacji metanowej ( gnilnych ) które wymagają do swojego rozwoju znacznych ilości węgla pochodzenia organicznego. W przypadku braku dostępności takiego węgla wykorzystują w tym celu węgiel wchodzący w skład ważnych dla gleby struktur humusowych powodując w konsekwencji stepowienie gleby. Podobne zjawisko zachodzi w glebie w przypadku nawożenia gleby nawozami sztucznymi azotowymi. Poprawa gospodarki związkami fosforu: Wprowadzając do gleby nawóz OrCal® przywracamy glebie całość występującego w pofermencie fosforu w formie fosforanów wapniowych oszczędzając w ten sposób zasoby fosforu naturalnego (szacowane na świecie zawarte w apatytach i fosforytach na 30-40 lat) oraz likwidując kumulacje w glebie metali ciężkich i rzadkich wprowadzanych do gleby w przypadku stosowania nawozów fosforowych opartych o kwas fosforowy wytwarzany z apatytów i fosforytów ( realizacja zaleceń Dyrektywy Fosforanowej).Ograniczenie wprowadzania do gleby grzybów i likwidacja zagrożenia gleb mykotoksynami: W technologii FuelCal nawozy OrCal® podczas przebywania w węzłach reakcyjnych poddawane są działaniu wysokiej temperatury (powyżej 1000C), wysokiego pH (powyżej 12) i gorącego gazowego amoniaku (NH3) . Wszystkie wymienione czynniki powodują niszczenie grzybni oraz zapobiegają powstawaniu mykotoksyn.Ograniczenie zachwaszczenia pól: Nasiona chwastów po przejściu przez węzeł przetwórczy technologii FuelCal ulegają zniszczeniu prowadzącemu do naturalnego ograniczenia zachwaszczania pól. Co należy zrobić aby wykazać się 35 milionami ton rocznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ? Wystarczy aktywne włączenie się w działania Multichem Eko Sp. z o.o. 1/ Ministra Środowiska, 2/ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 3/ Ministra Gospodarki.Sądzimy, że wspólne z Rządem działania na rzecz zaliczenia opisanego wyżej sposobu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych stanie się kluczowym tematem działań Polski w okresie Polskiej Prezydencji w UE (drugie półrocze 2011) w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska.Stanisław Rogut
 Komentarze
Brak komentarzy.
 Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
 
Powered by PHP-Fusion © 2003-2012 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.

darmowe strony
1959775 Unikalnych wizyt
Designed by Corrosion